Martech: integracje i rozwój
Technologie stały się spójne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
HERO_arrows
Martech

Integracje

martech integrations

Nasz wewnętrzny zespół specjalistów IT pomoże zintegrować wszystkie niezbędne komponenty stosu martech.

 • Standardowe lub niestandardowe połączenie Hubspot i Salesforce
 • Hubspot i Microsoft Dynamics 365 standardowe lub niestandardowe integracje
 • Hubspot i ERP (SAP, Oracle, Sage i inne)
 • Integracje HubSpot i innych CRM w oparciu o istniejące API lub  na zamówienie stworzone metody
 • Integracja baz danych z platformami automatyzacji marketingu
 • Integracja stron internetowych z pożądanymi warstwami danych
 • Integracje HubSpot i platform call center
HERO_SOCIAL_linkedin HERO_SOCIAL_facebook HERO_SOCIAL_twitter

Jak to zrobimy?

how to do an martech integration

Nasz proces integracji lub rozwoju składa się z następujących etapów:

 • Końcowe mapowanie wymagań i definicja zakresu projektu
 • Projektowanie pożądanego rozwiązania
 • Wdrożenie lub rozwój
 • Testowanie i dostosowywanie
 • Utrzymanie po dostawie  lub uzgodniony SLA service desk
Twój

zdalny zespół Agile

Agile remote team

W wielu przypadkach nasi inżynierowie IT pracowali w Agile-zespole zdalnym:

 • Rozwój, usługi lub zespół wsparcia
 • Zestaw umiejętności dostosowany do bieżących potrzeb
 • Koncentracja na przyrostowej dostarczalności bez narażania na szwank całego celu i harmonogramu projektu
DEMO HubSpot