ELOQUA POP-UP

Rozwiązanie do zarządzania i wyświetlania pop-up zintegrowane z Oracle Eloqua

OPIS FUNKCJONALNOŚCI

Obraz1-2

 

Grow Poland stworzyło rozwiązanie do zarządzania i wyświetlania pop-up zintegrowane z Oracle Eloqua. Umożliwia ono prezentowanie pop-up zarówno kontaktom, jak i odwiedzającym, którzy nie mają jeszcze rekordu w Contacts ELQ. Dla zbudowania unikalnego oddziaływania marketingowego, możemy wykorzystać:

1. Wszystkie możliwości standardowych pop-up

2. Funkcjonalność ELQ:

 • Landing page
 • Formularze i form processing steps
 • Segmenty (dla kontaktów)
 • Kampanie
 • Programy danych

Definiowanie pop-up dokonywane jest w Eloqua i wytworzonym przez Grow panelu zarządzania pop-up.
Kody sterujące pop-up można wkleić bezpośrednio na odpowiednie strony www lub zrobić to przy wykorzystaniu Google Tag Manager.


W przypadku skomplikowanych definicji określających, na których podstronach serwisu mają być aktywne pop-up – można wykorzystać formuły zapisu RegEx.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami

MOŻLIWOŚCI POP-UP

 

1. Rozwiązanie Grow pozwala zdefiniować następujące rodzaje pop-up:

 • On start – przy rozpoczęciu oglądania danej strony www, natychmiast lub z definiowalnym opóźnieniem
 • On scroll – przy przewinięciu strony o założoną liczbę pixeli
 • On exit – przy opuszczaniu strony przez oglądającego.

 

2. Dla tej samej strony można stosować więcej niż jeden pop-up danego rodzaju. Zdefiniowanie priorytetów pozwala wyświetlić dla danej strony wiele różnych pop-up np. „on start”. 

 

3. Można zdefiniować różne reguły wyświetlania dla odwiedzającego:

 • Zawsze
 • W przedziale – np. wyświetl pop-up od trzeciego do piątego wyświetlenia danej strony odwiedzającemu
 • W odstępach – np. pokazuj danemu odwiedzającemu pop-up co trzecie wyświetlenie strony

4. Można również zdefiniować sposób działania licznika wyświetleń. Może on działać na dwa sposoby:

 • W czasie pojedynczej wizyty
 • W czasie sesji przeglądarki (3,5 h) – jeśli użytkownik wróci na stronę w ciągu 3,5h, to możemy to liczyć jako jedne odwiedziny

5. Przyjęte rozwiązania pozwalają również na kontrolę również tego, ile razy dany odwiedzjący ma zobaczyć dany pop-up w całym swoim życiu na naszych stronach. Korzystamy z unikalnego identyfikatora Eloqua zawartego w ciasteczku systemu.


Jesteś zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się z nami

Obraz2

SIŁA ROZWIĄZAŃ ELQ

Obraz3-2

 

1. Zarządzanie pop-up zarówno dla Contacts i Visitors. Korzystamy z pełnego zakresu funkcjonalności Eloqua Tracking.

2. Wykorzystanie pełnej funkcjonalności Eloqua landing page dla stworzenia wyglądu oraz funkcjonalności pop-up:

 • Dla optymalizacji kodu i interakcji z przeglądarkami internetowymi jednego ELQ LP używamy dla desktop, a drugiego dla pop-up przeznaczonego na przeglądarki telefonów komórkowych. Używamy LP w ELQ – używamy całej funkcjonalności LP, zmiana LP, zmienia pop-up
 • W pop-up można zamieścić formularz Eloqua. Dzięki temu możliwe jest:
  - Korzystanie z wszystkich Eloqua Form Processing Steps
  - Zapisanie informacji o interakcji danego kontaktu lub nowego kontaktu w wybranym obiekcie danych (włącznie z Custom Data Objects).

3. Dla zwiększenia możliwości budowania unikalnych i zindywidualizowanych interakcji z danym kontaktem korzystamy z kolejnych funkcjonalności Eloqua: Segmenting, Lead Scoring, Shared Filters, Shared Lists, Campaigns i Data Programs.


4. Informacje o interakcjach z pop-up można wykorzystywać do budowania bogatszego zbioru danych i pełniejszego obrazu kontaktu. Zapisane w Eloqua informacje o reakcjach na pop-up mogą podlegać dalszej segmentacji lub procesowaniu w systemie.


5. W razie potrzeby, interakcje z pop-up można również zobaczyć w Eloqua Contact Details lub w Eloqua Sales Tools – w Profilerze lub w Profilerze osadzonym w Outlook.


Dowiedz się jak zacząć

Skontaktuj się z nami

ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU ZGODAMI MARKETINGOWYMI

 

1. Za pośrednictwem pop-up można również zarządzać treścią zgód marketingowych na LP; można mieć więcej niż jedną zgodę – używamy całej funkcjonalności ELQ Form:

 • Można użyć wszystkich logik ELQ Form Processing Steps
 • Dane przekazujemy na kontakt lub tworzymy nowy

Jesteś zainteresowany?

Pobierz ofertę w PDF

Obraz4-1